ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ห่วงใย คลายความกังวล และสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ แก่ทหารกองประจำการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ห่วงใย คลายความกังวล และสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ แก่ทหารกองประจำการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย มอบนโยบายให้มีการสำรวจครอบครัวทหารกองประจำการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อเข้าพบปะเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น ในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ คลายความกังวล และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก

โดยได้มอบหมายให้ผู้บังคับกองร้อย เป็นผู้แทน นำทหารกองประจำการ ร่วมกับผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 นาย คือ พลทหาร เกียรติศักดิ์ นาคสวาสด์ สังกัด กองร้อยเครื่องยิงหนัก บ้านเลขที่ 59 ม.5 บ.หม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก บำรุงขวัญกำลังใจ และลดคลายความกังวนต่อครอบครัว

นอกจากนี้หน่วยยังได้อุดหนุนช่วยซื้อพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวน้องทหารกอง ประจำการ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบประกอบเลี้ยงให้กำลังพลของหน่วยได้รับประทาน พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงความห่วงใยของ ผบช. ถึงความจำเป็นที่ไม่ได้ปล่อยให้ทหารลาพักกลับมาเยี่ยมญาติตามปกติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ปลอดภัย และเตรียมกำลังพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน จากกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวทหารกองประจำการเป็นอย่างมาก และได้ขอบคุณทางหน่วยทหาร และกองทัพบก ที่คอยดูลูกหลานด้วยดีตลอดมา

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts