เปิดตำรา ! ‘พืช ‘ เปลี่ยนชีวิต พิชิต ‘ความจน’ ภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) (ชมคลิป)

เปิดตำรา ! ‘พืช ‘ เปลี่ยนชีวิต พิชิต ‘ความจน’ ภายใต้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=z9MHXP86oho[/embedyt]

 

งานอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนการค้าชุมชนพืชเศรษฐกิจสายเขียว ONE STOP TO JUMP START อย่างที่คุณจะเห็นภาพแบบ OVERVIEWแน่นอน

หลักสูตรวิทยากรนักจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการชุมชนพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อมาตรฐานความยั่งยืน
✅การลงทะเบียนคือการสมัครเป็นสมาชิก
รายปีของกลุ่มภาคีเครือข่ายThailand SDGs
○🌿ประเภทวิสามัญและสามัญวีไอพี
✅เนื่องจากการจัดงานเป็นงานปิดเฉพาะสมาชิกวิสามัญและสามัญวีไอพี
ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว


✅จึงไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนภายนอก
✅แต่จัดโดยงบประมาณของสมาคมร่วมกับเครือ ข่าย ภาครัฐ และ ประชาคมโลก ทั้ง ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ เพื่อ ต่อยอดสำหรับสมาชิกที่
มีวัตถุประสงค์ จริงๆ
เพราะจัดงานเพื่อสมาชิกสมาคมในกืจการดังกล่าว ตามประเภทสมาชิกที่ แจ้งไว้
✅และหลังการอบรม เราจะมีการต่อยอดกัน
ในกลุ่มมาชิกและ กลุ่มองค์กรที่ปรึกษาจาก
ภาคส่วนต่างๆ

❌ไม่ได้เป็นเพียงการอบรม แต่เป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อร่วมช่วยกันในแบบเน็ตเวิร์ค
✅ พบปะธุรกิจ และ ให้คำปรึกษา รวมทั้งสอนการ
✅คำนวณการเงินการตลาด การจัดการ ในแต่ละรายไป
✅รวมทั้งจัด business matching
ต่อไปในกลุ่มสมาชิกอีกเป็นโครงการค่ะ


👍ซึ่งทำให้เป็นการ คัดกรองผู้สนใจและทางกลุ่ม
จะช่วยกันไปโดยไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังแน่นอนค่ะ
สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการติดต่อ
โทรศัพท์ : 094-564-6949
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย)

Related posts