ผบ.กกล.สุรนารี ส่งมอบรอยยิ้ม”ปันความสุข แด่น้องๆ มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ชายแดน” แทนห่วงใยจากกองทัพบกในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (ชมคลิป)

ผบ.กกล.สุรนารี ส่งมอบรอยยิ้ม”ปันความสุข แด่น้องๆ มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ชายแดน” แทนห่วงใยจากกองทัพบกในพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rvvf05FAOKA[/embedyt]

________เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ( ผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 52, นายอำเภอบ้านกรวด, ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด, นายกองค์การบริหารตำบลสายตะกู, กำนันตำบลสายตะกู, ผู้อำนวยการ – คณะครู นักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ๒, ผู้ใหญ่บ้านสายโท 12 ใต้ ) ให้การต้อนรับ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และ พันเอก สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมส่วนราชการลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน เพื่อส่งมอบรอยยิ้มแทนความห่วงใยจากกองทัพบก เป็นทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, เมล็ดพันธุ์ผัก, และเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการ “ปันความสุข แด่น้องๆ พื้นที่ชายแดน” แบ่งปันน้ำใจเพื่อเป็นกำลังใจช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ทั้งยังประสบความเดือดร้อนจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.


________พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี กล่าวว่ากระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬา และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเด็กนักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนเพียงหลวง 2 ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่กองกำลังสุรนารี ได้ปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอดด้วยปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ระลอกใหม่นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน รักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา และส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกเพาะพันธุ์ผัก มีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ผมต้องขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการ ปันความสุข แด่น้องๆ พื้นที่ชายแดนในวันนี้


________จากนั้น พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมคณะลงพื้นที่มอบแสงสว่างแห่งความหวังด้วยรถเข็นวีลแชร์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแทนความห่วงใยจากกองทัพบก
ให้กับ นางกิมนัย อุจจานุทัศน์ ผู้ป่วยติดเตียงขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้สะดวก ร่วมกับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายตะกู โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันให้กำลังใจ กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ.สายโท 12 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ป่วย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ฉก.ทพ.26
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts