ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สั่งกำลังพลลุยเดินเท้าลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในห้วงทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564

ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สั่งกำลังพลลุยเดินเท้าลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในห้วงทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564

 

________ที่จังหวัดบัวลำภู ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น และหน่วยรอง ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหารบกที่ 28 อ.เมือง จ.หนองบัวภู ในห้วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย สั่งให้กำลังพลของกรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อผักผลไม้ ในชุมชน ตามนโยบายของกองทัพบก โครงการ “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” โดยรับซื้อพืชผักสวนครัว และผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่การฝึก เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กำลังพล ได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 โดยได้ลงพื้นที่จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยเกษตรรายย่อย ในท้องถิ่น

ให้การสนับสนุนซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนำไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหารและจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับกำลังพลน้องเล็กของกองทัพบก โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น

ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก ซึ่งก็จะสามารถได้รับพืชผักที่สด ..ใหม่.. ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำกำชับและมอบนโยบายให้หน่วยทหารทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น ชุมชนอย่างต่อเนื่องอยาก ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

 

Related posts