“อ.โบรี ธีระมุนี” ผู้เปลี่ยนชีวิตและอนาคตให้เป็นไปตามที่เรากำหนด “เส้นลายมือ”

“อ.โบรี ธีระมุนี” ผู้เปลี่ยนชีวิตและอนาคตให้เป็นไปตามที่เรากำหนด “เส้นลายมือ”

 


เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบการดูดวง เพราะความเชื่อเรื่องดวงชะตาคือสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานนับตั้งแต่โบราณ บางคนอาจจะมองว่าเป็นการงมงายหรือเปล่า แต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เพราะบางทีหมอดูอาจจะได้ตักเตือนให้เราระวังตัวในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงอะไร คนที่เข้าไปหาหมอดูเพื่อต้องการทราบอนาคต แนวทางการแก้ไข ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และสุขภาพ
“เส้นลายมือ” ของเรามีการเปลี่ยนแปลง เพราะลายเส้นบนฝ่ามือของคนเรานั้นสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงระบบการสั่งการของสมอง ตามหลักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่า

สมองคนเรามีความมุ่งมั่นอะไรจริงๆ แล้ว สมองส่วนนั้นจะมีการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้น และระบบประสาทคนเราก็เกี่ยวเนื่องถึงกันทั้งหมดของร่างกาย ยิ่งบริเวณมือคนเรานั้น มีเส้นประสาทมากที่สุด ดังนั้นเวลาสมองมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ฝ่ามือคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเส้นมือทุกคนจะเปลี่ยนกันนะ บางคนก็ต้องเสวยกรรมที่ตัวเองก่อไว้ จนหมดลมหายใจ เส้นมือก็ยังไม่เปลี่ยนก็มี เส้นลายมือที่เปลี่ยนก็มีทั้งเปลี่ยนแล้วดีขึ้น และเปลี่ยนแล้วแย่ลง แม้แต่ อริสโตเติลยังเคยกล่าวว่า “ลายมือของคนเรานั้น ไม่ได้ถูกขีดเขียนลงบนฝ่ามือมนุษย์โดยปราศจากเหตุผลหรอก”


“อาจารย์โบรี ธีระมุนี” ผู้ศึกษาบวชเรียน จนมีความเชี่ยวชาญในวิชาไสยศาสตร์เขมร ท่านให้ความช่วยเหลือลูกศิษย์ และประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี โดยทำวัตถุมงคลเพื่อช่วยส่งพลังให้เกิดเป็นความสำเร็จ และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกศิษย์ได้ประสบกับความสมหวัง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาอาจารย์โบรี ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ลูกศิษย์หลายคนสามารถพลิกชะตาชีวิตจากร้าย ให้ฟื้นเป็นคนใหม่ที่มีความสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกคน
อาจารย์โบรี กล่าวว่า

ชีวิตคนเราทุกคนต้องก้าวเดินต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร การปรับตัวเพื่อให้ทันตามโลกเทคโนโลยียุคใหม่ ยังจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา และสิ่งสำคัญต้องมีวัตถุมงคลเพื่อช่วยส่งพลังให้เกิดเป็นกำลังใจ เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นความสำเร็จ ซึ่งวัตถุมงคลแต่ละประเภทให้พลังอาณานุภาพแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าจะนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จสมหวังในด้านใด
“ตะกรุดทอง” เป็นวัตถุมงคลที่ใช้ในด้านเมตตามหานิยม สำหรับการเข้าพบผู้ใหญ่ หรือติดต่อผู้คน ทำให้ใครเห็นก็รัก ใครเห็นก็ใจอ่อน คนที่เคยคิดร้าย คิดไม่ดี ก็เปลี่ยนมาพูดคุยและมีเมตตาให้ รวมถึงการขอโชคลาภเพื่อเสี่ยงดวง “สาลิกา” สำหรับใช้ด้านการค้า-ขาย


นอกจากนี้ อาจารย์โบรี ยังมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง “เส้นลายมือ” โดยการเขียนเส้นการเงิน เส้นวาสนา เส้นโชคลาภ ลงบนฝ่ามือ หรือแต่งเติมเส้นลายมือให้เน้นด้านการงาน การเงิน และความสำเร็จ การเขียนเส้นลายมือขึ้นใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตและอนาคตให้เป็นไปตามที่เรากำหนด และประสบความสำเร็จสมดั่งใจปรารถนา หากมีความเชื่อมั่น มีศรัทธา ไม่ช้าพลังและความสำเร็จจะตามมาอย่างแน่นอน


อาจารย์โบรี กล่าวว่า เราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถกำหนดเส้นทางเดินของเราได้ การเปลี่ยนแปลงลายมือเส้นเพิ่มขึ้น เส้นลายมือเปลี่ยนทิศทาง หรือการลบเลือนหายไป เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย บางเส้นเพิ่มหรือลดลงเลือนหายไปด้วยตัวเราเอง บางเส้นเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายนอกหรือเหตุปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ บางเส้นเปลี่ยนได้เพราะการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเรา หรือแม้แต่การศัลยกรรมเลเซอร์เพิ่มเส้นลายมือ เพราะตัวเราเองสามารถกำหนดหรือมีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงลายมือได้อย่างแน่นอน โดยเราเป็นผู้กำหนดหรือควบคุม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามความต้องการและเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว


ซึ่งเส้นลายมือที่มีข้อด้อย ทำให้ชีวิตไม่สมบูรณ์ และต้องการการเปลี่ยนแปลง มี 5 เส้น คือ 1.เส้นหลัก เส้นรอง ที่สมบูรณ์ดีแล้วแต่มีเส้นตัด ชีวิตก็มีปัญหามีอุปสรรค 2.เส้นหลัก เส้นรอง ขาดตอน ขาดเหลื่อม เส้นประหรือไม่ต่อเนื่อง 3.เส้นหลัก หรือเส้นรอง มีลักษณะเป็นโซ่ เป็นเกาะใหญ่ หรือเกาะเล็ก 4.เส้นหลัก เส้นรอง มีแต่ไม่สมบูรณ์ หรือมีแต่ลักษณะเสีย เช่น เส้นย้อน เส้นไม่มีทิศทาง และ 5.เส้นหลัก เส้นรอง บางเส้นไม่มี
อาจารย์โบรี ท่านมีคำแนะนำ และจะช่วยแก้ไขเส้นลายมือที่มีข้อด้อย ให้กับผู้ที่มาขอคำแนะนำ ประสบผลสำเร็จตามความหมายหรืออิทธิพลของเส้นนั้นๆ ซึ่งนอกจากท่านจะแก้ไขเส้นลายมือแล้ว ท่านยังตอกย้ำความศรัทธาตามศาสตร์ที่ท่านได้ศึกษาร่ำเรียนมากับอาจารย์ด้วยการลง “นะหน้าทอง” เพิ่มความขลังให้เกิดผลเร็วยิ่งขึ้น


สุพัตรา ศุขโข /รายงาน

Related posts