บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในพันธมิตรกลุ่มช่วยกันร่วมมือกับจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”ให้กับกลุ่มโรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในพันธมิตรกลุ่มช่วยกันร่วมมือกับจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”ให้กับกลุ่มโรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


(วันที่ 15 ม.ค.2564 ) ที่ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการบรรยายแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”ให้กับกลุ่มโรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” โดยมี นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนจากบริษัท / โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และผู้แทนจากภาคเอกชนโรงงานจำนวนมาก ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อให้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด


โดยมีวิทยากรกลุ่มช่วยกัน มาบรรยายให้ความรู้ฯ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการติดตามในการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ป่วยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ในเบื้องต้น บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย เบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชั่นได้ สามารถติดตามการเดินทางหรือใกล้ชิดบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่มีกลุ่มเสี่ยงได้ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้พนักงานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่การใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ

 

 

Related posts