จัดหางาน จ.ตราด บูรณาการตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ และแนะนำมาตรการป้องกัน COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองตราด

จัดหางาน จ.ตราด บูรณาการตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ และแนะนำมาตรการป้องกัน COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองตราด

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการนายจ้าง/แรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลเมืองตราด อ.เมืองตราด จำนวน 3 แห่ง ตามคำสั่งจังหวัดตราด เพื่อกำชับและเน้นย้ำสถานประกอบการให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ D/M/H/T/T อย่างเคร่งครัด โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด


ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่พบการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์แต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำเรื่องกฎ ระเบียบ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้แก่เจ้าของกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

Related posts