เกษตรกรได้เฮ ! “เฉลิมชัย”ฉับไวสั่งเตรียมพร้อมเยียวยาเกษตรกรกว่า7ล้านรายใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าเน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้องหลังนายกฯประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด19

เกษตรกรได้เฮ ! “เฉลิมชัย”ฉับไวสั่งเตรียมพร้อมเยียวยาเกษตรกรกว่า7ล้านรายใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าเน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้องหลังนายกฯประกาศจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด19

 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้(6ม.ค.)ว่า หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่5ม.ค.ที่ผ่านมาเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในสองเดือนนี้ นั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้สั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ.เตรียมความพร้อมในการเยียวยาเกษตรกรเพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร ทั้งนี้ให้มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ในฐานะนายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาเมื่อปีที่แล้วซึ่งเกษตรกรเกือบ8ล้านรายได้รับเงินเยียวยารายละ15,000บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนมิ.ย-ส.ค.โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ.ยังมอบนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนโดยต้องครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง


สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ในปี2563 สศก. ในฐานะนายทะเบียนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า1แสนล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ยาสูบโดย2กลุ่มหลังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่านสศก.ก่อนส่งให้ธกส.โอนตรงให้เกษตรกร


นายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนได้พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดำเนินการในทุกภารกิจโดยเฉพาะการเยียวยาเกษตรกรกลางปีที่แล้วสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ธกส.ภายใน5วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเยียวยาเกษตรกรโดยรัฐมนตรีเกษตรฯ.มีความห่วงใยเกษตรกรอย่างมากจากผลกระทบโควิด19และย้ำให้ช่วยเหลือเยียวยาถึงมือเกษตรกรให้เร็วที่สุด

Related posts