วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้นให้กับคณะครูของสมาคมคนพิการภาคตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น (ชมคลิป)

ชลบุรี-วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้นให้กับคณะครูของสมาคมคนพิการภาคตะวันออก เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dg6RJKvKp6A[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30น.ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิดพิธีรับโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตร สมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มีนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

มี นายณพล บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมฯสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน นายโสภณ อินทร์เพ็ญ วิทยากร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคบางแสน พร้อมด้วยคณะครูของสมาคมคนพิการภาคตะวันออกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น จำนวน30 คนเข้ารับการอบรม

สำหรับการเปิดโครงการอบรมฯขึ้นในครั้งนี้เพื่อต้องการให้คณะครูของสมาคมคนพิการภาคตะวันออกทั้ง30 คนได้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้นและการวัดประเมินผลการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า(ระดับต้น) 2.หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า(ระดับกลาง) 3.หลักสูตรการสกรีนรีดร้อน ระดับ1 ( Heat Transfer Leve ) 4.หลักสูตรการทำเบเกอรี่ โดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ได้ใช้ระยะเวลาอบรมเพียง1วัน (วันที่15 ธันวาคม 2563 ) ได้รับความสนใจจากคณะครูของสมาคมคนพิการภาคตะวันออกที่ได้เข้ามารับการอบรมเป็นอย่างมากทีเดียว

วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ รายงาน

Related posts