ผู้บริหารบลูเทคซิตี้มอบข้าวสารให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้มอบข้าวสารให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานำไปมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

 


วันนี้ (14 ธ.ค.63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ มอบข้าวสารจำนวน 120 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม รวม 600 กิโลกรัม ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ สำหรับข้าวสารที่มอบในวันนี้จะได้นำไปมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุ ตามโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนกิโลเมตร 7 ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ต่อไป


นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า การมอบข้าวสาร เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน จึงได้นำข้าวสารมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในการรับบริจาคเพื่อนำไปกระจายมอบต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ทั้งนี้ที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอ ร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

Related posts