รมว.แรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Moving toward a New Normal : สปส. ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่” ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “Moving toward a New Normal : สปส. ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณการให้บริการยอดเยี่ยมโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 คลี่คลาย โดยนำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ” มาดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ “New Normal”

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการนำมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19  ประกาศใช้ ซึ่งทำให้ต้องหยุดกิจการ กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนต้องหยุดการเรียน/ การสอน เว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการทำงานอยู่ที่บ้าน โดย สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานสำคัญของภาครัฐที่รองรับภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การลดอัตราเงินสมทบ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน (การจ่าย 62%) และการส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สถานประกอบการ เป็นต้น

การจัดประชุมวิชาการประกันสังคมฯ ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกันตน นายจ้าง รวมถึงผู้บริหารกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นผู้แทนของสำนักงานประกันสังคมในการให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสถานะทางการเงิน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้มารับทราบประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เผชิญกับภาวะวิกฤต และการเผชิญกับวิถีการทำธุรกิจ การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญคือ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และภาครัฐ รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการทำงานของธุรกิจ และความรู้ ความสามารถ ทักษะการทำงานของแรงงานในชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจน สาระดีๆ จากการอภิปรายเรื่อง “ชวนกันคิดเรื่อง…ประกันสังคม” เพื่อนำไปใช้ในการ “ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่” มีแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน รวมทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป นายสุชาติ กล่าวในตอนท้าย

Related posts