รมว.แรงงาน มอบ ผช.รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตราด เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริมของผู้ขาดโอกาสทางร่างกาย สาขาการทำของที่ระลึกจังหวัดตราด

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษท่าพริก จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเยี่ยมชมทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษท่าพริก จังหวัดตราด จัดการศึกษาในลักษณะของศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ

สนับสนุน การเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวข้อง รับเด็กที่มีความพิการทุกประเภท ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี แบบไป – กลับ มีภูมิลำเนาในพื้นที่บริการจังหวัดตราด มารับการช่วยเหลือฟื้นฟู เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และส่งต่อเรียนร่วม พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษาสำหรับ ผู้ปกครองและผู้พิการทุกประเภท การจัดให้บริการเด็กพิการรุนแรงตามบ้านในจังหวัดตราด

นายสุรชัยฯ กล่าวขอบคุณท่านที่ได้ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำของที่ระลึก ให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางร่างกาย โดยมีระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2563 นอกจากจะมีการฝึกฝีมือทางอาชีพ เพื่อพัฒนาและนำไปประกอบอาชีพแล้วทราบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ยังขยายการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ Little 9 fineday

ร้านจำหน่ายภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และฝากวางจำหน่ายตามร้านกาแฟ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิและมีศักดิ์ศรี ลดการพึ่งพาของครอบครัวและสังคมโดยรวม การจัดโครงการฝึกอาชีพดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นครั้งแรก และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือในการทำงานเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติ ต่อไป

Related posts