‘จับกัง 1’  ส่งแรงงานไทย 206 คน ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

‘จับกัง 1’  ส่งแรงงานไทย 206 คน ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานไทย 206 คน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมให้กำลังใจก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)”  สร้างรายได้ต่อหัวเดือนละ 48,073 บาท

นายสุชาติฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยมุ่งประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยเป็นสำคัญ มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้าง และการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐอิสราเอล ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งปีละ 5,000 คน และข้อมูลการจัดส่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลแล้ว จำนวน 40,082 คน สร้างรายได้ให้ประเทศทั้งสิ้น 54,580 ล้านบาท

“สำหรับการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC  เป็นการดำเนินการหลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้รัฐบาลอิสราเอลแจ้งความต้องการให้แรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตร จำนวน 2,000 คน  โดยกรมการจัดหางานได้เริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 มีแรงงานเดินทางไปแล้ว จำนวน 386 คน และวันนี้จะมีแรงงานเดินทางไปอีก 206 คน ซึ่งตามแผนการจัดส่งที่วางไว้ คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยได้ครบ 2,000 คน ภายในเดือนมกราคม 2564

โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี เดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น)  ทั้งนี้ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศหลังจากที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ กระทรวงแรงงานจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศแล้ว จำนวน 16,466 คน โดยประเทศที่จัดส่งไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน 5,032 คน  สวีเดน 3,189 คน  ฟินแลนด์ 2,319 คน ญี่ปุ่น 2,107 คน และเวียดนาม 473 คน  “ รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยทั้งหมดที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับการอบรมก่อนเดินทางกับกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และทุกคน ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในราคาเริ่มต้น 199 บาท

และสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล  กรมการจัดหางานจะรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)  ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Related posts