ฉะเชิงเทรา-แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และศักดิ์สิทธิ์ 12 วัน 12 คืน

ฉะเชิงเทรา-แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และศักดิ์สิทธิ์ 12 วัน 12 คืน

 

วันนี้ (21 ต.ค.63) ที่บริเวณพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.นเรริช


สุคนธวิท รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 รวม  12 วัน 12 คืน  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ตอกย้ำภาพลักษณ์และความพร้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City


สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย  ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ทั้งทางบกและทางน้ำ/ การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจากภาคเอกชนที่ตกแต่งสวยงามตระการตา /ช่วงค่ำการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน /การออกร้านนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และการแสดงดนตรีจากศิลปินค่ายต่าง ๆ มากมาย

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เมื่อปี พ.ศ.2433 เพื่อรำลึกถึงบุญญาภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร เมื่อครั้งที่ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รอดพ้นจากการเกิดโรคระบาดไข้ทรพิษหรือฝีดาษระบาดหนัก ด้วยการจัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธรทั้งทางบกและทางน้ำ อันเป็นประเพณีติดต่อกันมาไม่เคยว่างเว้นแม้แต่ปีเดียว ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรผ่านต่างกราบไหว้บูชา ตั้งเครื่องสูงถวายด้วยความรำลึกถึงพระคุณในบุญญาภินิหารในกาลครั้งนั้น

จึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีบ้านเรือนตามสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรผ่าน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ติดตั้งกระจกรับบารมีเพื่อให้เกิดภาพสะท้อนขององค์หลวงพ่อโสธรเข้าบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยตามเส้นทางที่ทางจังหวัดกำหนดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Related posts