สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จับมือร่วมกัน จัดโครงการ “คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จับมือร่วมกัน จัดโครงการ “คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร (สภากาชาดไทย) ที่ให้การต้อนรับ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ในการร่วมมือจัด โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ” เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
2. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย
3. เพื่อแสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน”


#วันศุกร์ที่_๙_ตุลาคม_พ_ศ_๒๕๖๓
ณ. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น.
จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
#พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศึกษาขั้นตอนการบริจาคเลือด และ เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนพิการในวันจัดงาน
#รับสมัครคนพิการ_๙_คน_เท่านั้น

Related posts