นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ร่วมออกบูธ Job Expo Thai 2020

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ร่วมออกบูธ Job Expo Thai 2020

 

ให้ความรู้ “กฎหมายการจ้างงานคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2556 ตามมาตรา 33 และ35 พร้อมทั้งยังให้การต้อนรับ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และนำเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ให้การต้อนรับ นายสุเเทพ ชิตยวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

พร้อมด้วยนางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมนำเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ทั้งยังพบปะพูดคุยกับผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้หางานทำ และร่วมมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเล่นเกมส์ชิงรางวัลภายในงาน พร้อมทั้งมาเยี่ยมบูธ “สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” และ ให้กำลังใจน้องๆเยาวชนคนพิการ ให้มีงานทำ

Related posts