นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยชื่นชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ”

นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย กล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์นฤมลภิญ โญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ” ในการเร่ง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้คนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมลภิญโญ สินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือกับนายประหยัด ทรงคำ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัตร อธิบดีศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี และนางพวงทองศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก มิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงห์แก้ว กระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การพัฒนา ทักษะฝีมือ ให้กับคนพิการเป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและตนเองมีนโยบายการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานของประเทศทุกกลุ่มเป้าหมายตามแนวทาง สร้าง ยก ให้ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือกับคนพิการจะอยู่ในส่วนของการให้

คือการให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบางให้ได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุแรงงานกลุ่มสตรี ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและการทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือตั้งแต่การเพิ่มทักษะและส่งเสริมการจ้างงาน

 

Related posts