นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ขอโอกาสได้ดูแลพี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริง 

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ขอโอกาสได้ดูแลพี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริง  ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับพัฒนาสู่สากล “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ ของ (คนพิการทางเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 โปรดเลือก นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ว่าที่ผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ขออาสารับใช้พี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริง สู้กันด้วยการทำงาน สู้กันด้วยทางการคิดพัฒนา สู้ด้วยระบบองค์กร


นโยบาย กระจาย จ้างงานคนพิการ สู่ภูมิภาค ชนบท และ ชายขอบ ผมอาจจะทำให้คนพิการทุกคนมีงานทำไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมทำได้ คือทำให้มีการจ้างงานคนพิการให้มากที่สุด เมื่อมีงานทำ ก็มีเงิน เมื่อมีเงิน ก็มีความสุข เมื่อมีความสุข คนพิการก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ภาครัฐ เริ่มจาก 1 ตำบล 1 คนพิการ ทั่วประเทศไทยมีตำบลกว่า 8,000 แห่ง เราจะให้ทุกตำบล “จ้างงานคนพิการ” กระจายงบประมาณที่ได้จาก “รัฐ” สู่องค์กร 1จังหวัด 1แสนบาท ต่อปี


วันที่ 23 กันยายน 2563ขอโอกาสได้ดูแลพี่ๆน้องๆคนพิการฯ ด้วยใจจริงสู้กันด้วยการทำงาน สู้กันด้วยทางการคิดพัฒนา สู้ด้วยระบบองค์กร ปรดเรียกใช้ เรียกหา ลงคะแนน ให้ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts