นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ได้รับการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ได้รับการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล เจ้าของสโลแกน “คนพิการยุคใหม่ หัวใจเดียวกัน เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ

 

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล เจ้าของสโลแกน “คนพิการยุคใหม่ หัวใจเดียวกัน” กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ ของ”สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดสมุทรปราการ และที่เป็นสมาชิก “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”

พร้อมทั้งขอบพระคุณ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านที่ได้ให้โอกาส ข้าพเจ้า นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเลขที่ 5153 เป็น “ผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ” ชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง และขอขอบพระคุณ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่าน

และขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ “ผู้แทนสมาชิกสามัญคนพิการแห่งประเทศไทยทุกๆจังหวัด” พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน ด้วยใจจริง ขออาสา รับใช้ พร้อมร่วมกันพัฒนา “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” และยกระดับคุณภาพชีวิตของ “สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งมี ศรีสุข ในวันข้างหน้า

Related posts