ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องพ่นไอหมอก พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS..(ชมคลิป)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องพ่นไอหมอก พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS..

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pKkEGtw_eZk[/embedyt]

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ.กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม คณะฯรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ฝ่ายเสนาธิการฯ ร่วมตรวจรับห้องพ่นไอหมอก ๓ ช่องทางพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ ZEUS จากนายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานกรรมการบริหารฯ ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO.,LTD. ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเดียวในประเทศไทยซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพจากห้องแลปของสถาบันต่างๆของรัฐฯ

อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่ามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อต่างๆ อาทิ เชื้อไวรัส ,เชื้อรา ,เชื้อแบคทีเรีย และลูกน้ำยุงลายได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและส่วนต่างๆของร่างกาย เพราะสกัดจากธรรมชาติ ในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะฯได้ร่วมทดสอบห้องพ่นไอหมอกฆ่าเชื้อด้วยตนเอง และในสถานะการณ์ไวรัส โควิด ๑๙ นี้ประเทศจำเป็นต้องป้องการระบาดของเชื้อทุกชนิดและขอรณรงค์การ ป้องกันเชื้อโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการฉีดพ่นและทำความสะอาดส่วนต่างๆร่างกายเป็นประจำเพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ


โกสินธ์ จินาอ่อน รายงาน…

Related posts