รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่วัดวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นาย วรพจน์ แววสิงค์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อ 609 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยมี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) รักษาการ MD บ.BSA นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก นายกสมาคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มพลังบูรพา

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี และ ที่ปรึกษานายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ชมรมผู้ปกครอง บุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชีวานนท์ พรระตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยร่วมเปิดงานในครั้งนี้

Related posts