“SKYMED” เชิญชวนประกวดวาดภาพสีรักแม่ “MY BEST MOM” “แม่ที่ดีที่สุดสำหรับหนูเป็นอย่างไร”

SKYMED ชวนบอกรักแม่ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้เด็กที่รักแม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการวาดภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดวาดภาพสีในหัวข้อ “MY BEST MOM” “แม่ที่ดีที่สุดสำหรับหนูเป็นอย่างไร”

 

ประกาศเพื่อเป็นพระราชกุศล และชิงทุนการศึกษา ภายใต้โครงการประกวดวาดภาพสี โดยมีนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานโครงการ เป็นผู้สนับสนุนรางวัล รวมมูลค่า 45,000 บาทในครั้งนี้เปิดรับสมัครประกวดภาพวาด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทาง www.skymed.center และ www.facebook.com / SkyMedCenter

รับรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สามารถส่งผลงาน และรับรางวัลได้ที่ “ฝ่ายบริหารโครงการ ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทาง Email: [email protected]

 

Related posts