งานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนสายวัฒนธรรมไนท์บาซ่าร์ ด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดย นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงานกระทรวงวัฒนธรรม นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งวันนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำเพลิน หมอลำหมู่ และศิลปินรับเชิญร่วมการแสดง ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. ประสานข่าว
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ. รายงาน…

Related posts