ชลบุรี-ภาคเอกชน ลงนามความร่วม สร้างโชว์รูม แท็งค์กักเก็บ น้ำ 5,000,000 ลิตร ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อรองรับ อีอีซี..

ชลบุรี-ภาคเอกชน ลงนามความร่วม สร้างโชว์รูม แท็งค์กักเก็บ น้ำ 5,000,000 ลิตร ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อรองรับ อีอีซี..

 

 

วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา”โครงการสร้างพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจ “ลงนามความร่วมมือ จัดสร้างโชว์รูม แท็งค์บรรจุกักเก็บน้ำ แสตนเลสแบบถอดประกอบ ใหญ่ที่สุด ภาคพื้นอาเซี่ยน บรรจุน้ำกว่า 5,000,000 ลิตร
เป็นความร่วมมือสองผู้นำ บริษัทด้านบริหารจัดการน้ำและ แท็งค์ กักเก็บน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ณ สถานีผลิตน้ำประปา อ.พานทอง จ.ชลบุรี ระหว่าง
คุณวีระชัย สันตินรนนท์
คุณ ชุติมา สันตินรนนท์
คุณ ธนวัฒน์ สันตินรนนท์
กรรมการ ผู้จัดการ


คุณทศพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM ) ร่วมกับ คุณมารุต ศรีวรรณบุตร กรรมการผู้จัดการคุณเสมอใจ ศรีวรรณบุตร รองกรรมการผู้จัดการ
คุณธราธิป ธนากรพิทักษ์
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ศรีเมฆ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสืบเนื่องจากฤดูแล้ง 2563ที่ผ่าน


ปริมาณน้ำฝนขาดช่วง ประสบภัยแล้งยาวนาน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับปัญหาป้องกันจึงได้ลงนามความมือทางธุรกิจ บริษัท บริหารจัดการน้ำ กับ บริษัทผู้ผลิต แท็งค์กักเก็บน้ำแสตนเลส แบบถอดประกอบรายใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยนสร้างโชว์รูม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารกักเก็บจัดน้ำ รองรับโครงการเขเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดยรวมระบบแท็งค์กักเก็บน้ำทุกชนิด ทั้ง5แบบ


แสตนเลส สยาม แท็งค์
การฟิวส์ นาวา แท็งค์
อีฟ็อคซี่ ไตรรงค์ แท็งค์
ไลน์เนอร์ ไชโย แท็งค์
และ ไอรอน แท็งค์
บริเวณ ริมถ.คู่ขนาน มอเตอร์เวย์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา – อ.พานทอง ชลบุรีส่งน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรมพร้อมวางระบบการบริหารจัดการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรม รองรับ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC )


…….

Related posts