กิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 

นาง พัชรี สัมถาวร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมฝึกอบรมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี


โดยมีผู้เข้าอบรม 77 จังหวัด รวม 153 คน และในโอกาสนี้ นาง ปาริชาติ อำมฤตเต็มสิทธิ์ และ นาง พรทิพย์ ชัยกุล ยังได้เข้ารับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากนาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม. เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาและทำประโยชน์ให้กับกลุ่มชาติพันธ์และพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ. รายงาน…

Related posts