พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียนเชิญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยม ชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิ สำหรับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

ซึ่งจัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดอกมะลิที่นำมาจำหน่ายนั้นได้จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการ จากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม และช่วยส่งเสริมการจ้างงาน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อีกด้วย

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประสานข่าวฯ
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน…

Related posts