วัฒนธรรม – ยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. ร่วมคืนความเป็นธรรมให้วัดโพธิ์แมนคุณาราม

วัฒนธรรม – ยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. ร่วมคืนความเป็นธรรมให้วัดโพธิ์แมนคุณาราม

 


23 กรกฎาคม 2563. นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นาย สามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นาย ชัยยุทธ ชัชลิตวพงษ์ ผู้ประนอมศาล. ให้เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. ระหว่าง บ.ก่อสร้างเอกชน

และวัดโพธิ์แมนคุณาราม ณ.ห้องไชยนุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิฯ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ในการนี้ ทางนายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.พิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นาง สุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมไกล่เกลี่ย เพื่อให้ได้ข้อยุติ และรายงานผลให้ทราบต่อไป


โกสินธ์ จินาอ่อน. ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน

Related posts