“อาจารย์จักษ์” นำทีมลงพื้นที่ตราด แนะ อาชีพเสริมให้กำลังแรงงานนอกระบบ

“อาจารย์จักษ์” นำทีมลงพื้นที่ตราด แนะ อาชีพเสริมให้กำลังแรงงานนอกระบบ

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมดูงานกลุ่มผลิตเครื่องจักสานผลิตภัณฑ์กระเป๋า ตระกร้าสาน ซึ่งผลิตโดยอาสาสมัครแรงงาน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จากหมู่ 8 ตำบลท่ากุ่ม จำนวน 20 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดนำเยี่ยมชม

เป็นการต่อยอดจากไม้ไผ่ หวาย มาเป็นการสานตระกร้าโดยใช้เส้นพลาสติก ที่มีการประดิษฐ์ลวดลายตระกร้าขึ้นใหม่ และออกแบบตระกร้าสำหรับใส่ทุเรียน ที่จะผลิตขายตามออเดอร์เท่านั้น เนื่องจากทางกลุ่มขาดทุนในการผลิตจำนวนมากๆ เพื่อเก็บไว้ขาย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แนะนำให้รวมกันเป็นกลุ่ม และให้ขอรับการดูจากกระทรวงแรงงานในส่วนของโครงการการรับงานไปทำที่บ้าน พร้อมทั้งให้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และทำคลิปเบื้องหลังขั้นตอนของการสานตระกร้า

เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความน่าสนใจและเกิดการสั่งซื้อสินค้าจากทางกลุ่ม รวมถึงให้ผลิตตระกร้าที่มีช่องใส่ของเป็นซิปด้านในป้องกันสิ่งของในตระกร้าไม่ให้เกิดการเสียหาย อีกทั้งให้ทางกลุ่มเข้าฝึกอบรมอาชีพกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้นำเอาโลโก้กระทรวงแรงงานไปใช้ใส่ในป้ายชื่อของกลุ่มที่อยู่ด้านในตระกร้า ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในฝีมือการสานตระกร้า ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ไว้ ณ บ้านเขาพลู ตำบลท่ากุ่มอำเภอเมือง จังหวัดตราด

Related posts