รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

เมื่อวันที่15กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยคณะผู้บริหารของกระทรวงร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
อาทิ นาย เวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( ปฎิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม)นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งประสาน
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน..

Related posts