คณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายสามารถ เจนชัยจิรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม คณะฯ ได้ร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม

คณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายสามารถ เจนชัยจิรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม คณะฯ ได้ร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม

 

วันนี้ ( 11 กรกฏาคม 2563 )เวลา 16.00 น. นาย ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะฯ. ร่วมกับ นาย สามารถ เจนชัยจิรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันตรวจสอบ ตามที่ได้รับการร้องขอจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม ซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหายานและเซน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย

และนิกายมนตรยานของศาสนาพุทธแบบทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยได้ร้องทุกข์เรื่องการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ใกล้วัด เกรง อาคารบรรจุอัฐิดวงวิญญาณหมื่นดวง และสถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์แมนเกิดความเสียหาย ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ร่วม 3 ปียังไม่มีการเจรจาและยุติข้อพิพาท จึงได้รวบรวมเอกสารต่างๆ ร้องทุกข์ไปยัง. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ( ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม )
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐ


ในการนี้ท่านได้ให้เจ้าพนักงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ทันที โดยมีคุณสุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ ( คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ) ลงพื้นที่ร่วมเพื่อตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อนำเรียนต่อ. นายเวียง วรเชษฐ์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) เพื่อนำเรียนข้อร้องทุกข์ไปยัง นาย อิทธิพล คุณปลื้ม ( รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณาการแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันและแก้ไขปัญหาให้กับวัดและประชาชนต่อไป

https://readthecloud.co/pumenbaoensi/

Related posts