บลูเทค ซิตี้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณและแสดงถึงความจงรักภักดี

บลูเทค ซิตี้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณและแสดงถึงความจงรักภักดี

 

วันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 09.30 น.ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนาย นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณ และแสดงถึงความจงรักภักดี

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่วัด เก็บขยะ วัชพืช บริเวณรอบด้านหน้าวัดเขาดิน ร่วมกันพัฒนา เสียสละ ทำเพื่อส่วนร่วม ด้วยความเต็มใจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ทั้งนี้ ทีมงาน CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังให้บริการน้ำดื่มกับจิตอาสาที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

Related posts