“เกษตรกรภาคใต้’ขานรับนโยบาย”บิ๊กตู่””รวมไทยสร้างชาติ”เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนในช่วงสภาวะวิกฤติไวรัส covid-19 ระบาด

“เกษตรกรภาคใต้’ขานรับนโยบาย”บิ๊กตู่””รวมไทยสร้างชาติ”เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนในช่วงสภาวะวิกฤติไวรัส covid-19 ระบาด

 

วันนี้(2 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องประชุมสวนสมรม “เกาะยอ” ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางจิดาภา สุทธินนท์ ผู้ประสานงานภาคใต้ นำตัวแทนจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย

นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรนาคราช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ประชาชน ร่วมประชุมหารือการปรับเปลี่ยน “หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” พร้อมแนะนำการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกร ต่อทางรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานระหว่างภาคประชาชนกับทางรัฐบาล

นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ได้กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชัด จะปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลเป็นแบบ “วิถีปกติใหม่” หรือ “New Normal” แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก คือ 1.ผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลจากนโยบายต่างๆได้มีส่วนร่วม รัฐบาลต้องได้ยินเสียงของประชาชน

และรับฟังความคิดเห็นประชาชนให้มากขึ้น 2.การประเมินผลงานภาครัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทในการประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วย และ 3.การทำงานเชิงรุกในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยรัฐบาลจะกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกฯจะติดตามกำกับดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้เองทางตนจึงได้ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อมาร่วมกับทาง “เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะว่าที่ผ่านมาเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆมีการประกอบกิจการโดยชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน

โดยผ่านกระบวนการของชุมชน แต่เกษตรกรยังขาดปัจจัยในการผลิตสินค้าทางการเกษตรขอขาดงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งทางเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นระดับประเทศไทยจึงได้นำเสนอ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร หรือ กปจ.กษ. พร้อมกับขอความช่วยเหลือต่อทาง ฯพณฯท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนในช่วงสภาวะวิกฤติไวรัส covid-19 ระบาด และทางรัฐบาลเองก็พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามนโยบาย”รวมไทยสร้างชาติ”

Related posts