“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคอีสาน 13 จังหวัด

“กลุ่มช่วยกัน” มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคอีสาน 13 จังหวัด

 

กลุ่มช่วยกัน โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ในฐานะ ผู้ริเริ่ม และผู้ก่อตั้ง ” กลุ่มช่วยกัน ” มีเจตนารมณ์ ในการมอบเครื่องกรองอากาศและ อุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน 13 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมภ์ ทั้งนี้ได้มอบ “เครื่องกรองอากาศ” มากกว่า 3,000 เครื่อง และอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรค มากกว่า 4,000 ชิ้น

เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งทุกจังหวัด ในเขตภาคอีสาน ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์และประชาชนด้วย โครงการ “ช่วยกัน” ซึ่งมีเจตจำนงในการร่วมมือกันช่วยเหลือคนไทย ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ

 

นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ซึ่งเป็นแอพเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า แอพพลิเคชั่น”หมอชนะ” จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวอีสานอย่างเต็มที่

Related posts