เปิดโครงการปันน้ำใจ “ตู้รวมใจแบ่งปันความสุข” ที่วัดพุทธปัญญา

เปิดโครงการปันน้ำใจ “ตู้รวมใจแบ่งปันความสุข” ที่วัดพุทธปัญญา

 


นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย และพลเอกพนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคกรุงเทพ-ปริมณฑล ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการปันน้ำใจ “ตู้รวมใจแบ่งปันความสุข” ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยโควิด -19 แบ่งปันจากผู้ที่มี สู่ผู้ที่ขาดแคลนตามแนวคิด “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีให้ใส่ตู้แบ่งปัน”


จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย และพลเอกพนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนภาคกรุงเทพ-ปริมณฑล ได้ประชุมหารือกัน ก่อนจะมอบใบแต่งตั้งให้คณะที่ปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ ก่อนที่คณะเดินทางกลับ

Related posts