ก.แรงงาน ผุด ‘ตู้แรงงานปันสุข’ บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติ COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยประชาชน จัดทำตู้ ‘แรงงานปันสุข’ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

 

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ตู้แรงงานปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนนี้ด้วย ณ บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน
โดยภายในตู้แรงงานปันสุข ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหารแห้ง


ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี และหากใครที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาเพิ่มเติมในตู้นี้ได้ ภายใต้แนวคิด “หยิบได้แต่พอดี ถ้ามีเอามาแบ่งปัน”
เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานรับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดี และมีความรู้สึกห่วงใยและเห็นใจเป็นอย่างมาก


จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำตู้แรงงานปันสุขขึ้นมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือในการแบ่งปันอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยได้นำตู้ดังกล่าวมาจัดตั้งไว้บริเวณประตู 1 กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถหยิบไปใช้ได้ และเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาบริจาคตู้นี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด -19 ไปพร้อมกัน

Related posts