นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน นักการเมือง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี ร่วมมือร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านโควิด#19 เราจะผ่าน วิกฤต ไปด้วยกัน …

นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน นักการเมือง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี ร่วมมือร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านโควิด#19 เราจะผ่าน วิกฤต ไปด้วยกัน …

 

นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน นักการเมือง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน ควักกระเป๋า สนองนโยบาย ท่าน ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี และ ท่าน ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน สร้างความอุ่นใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ วิกฤต ไวรัสโควิด#19 ให้พ้นวิกฤต อย่างเร่งด่วน โดยเร็วเพื่อกลับมา มีความสุขดั่งเดิมโดยเร็ว อีกครั้ง …..ตามคำเรียกร้อง ที่ร่วมช่วยแก้ไขวิกฤตในครั้งที่ จากทุกภาคส่วนได้สละทรัพย ส่วนตน ที่ผ่านมา ช่วยเติมอุปกรณ์ ทางการป้องกันที่ขาดเเคลน อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ , หน้ากากอนามัย, TACE SHIELD, ชุด ppe , ถุงมือยาง ,เจลล้างมือ ,แอลกอฮอร์ อาหาร, น้ำดื่มชล ,เครื่องดื่ม ,รถพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมี


คุณจริยา ลิ่มอติบูลย์กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ คุณสุณี เตชามหชัย ผู้จัดการทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ คุณกิติ เหลืองรุจินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (กนอ.) สส มานิตย ภาวสุทธิ์ / สส ประมวล เอมเปีย / สส จิรวุฒิ สิงห์โตทอง /ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ / นางสาว กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา/ คุณ ตัน ภาสกรนที / คุณ ธนะวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บ อินดัสเตรียล วอเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จก.นายก ฯฉัตรชัย อั้งลิ้ม / นายกฯ ตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ / ฯ


ภาคประชาชน ที่ร่วมมือร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ อย่างต่อเนื่อง เคียงคู่ กับภาครัฐ เพื่อ เราจะผ่านวิกฤต โควิด#19 ไปด้วยกัน
เมื่อวันที่23เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คุณวิเชษฐ์ เกตุแก้ว , คุณทศพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผจก ฝ่ายบริหารบริษัท อินดัสเตรียลวอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ( IWRM )ผู้ผลิตน้ำประปาเพื่อการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ส่งมอบ “น้ำดื่มสะอาดชล” ขนาด 600ml จำนวน 300 แพค 3600 ขวด ให้ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ………


ส่งมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิ,ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 400 คู่, น้ำดื่มชล ขนาด600ml จำนวน 100 แพค ให้ นายสมนึก​ สุริทร์​ ผู้จัดการ​ กปภ.สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี นายศุภชัย​ อยู่ดี​ หัวหน้างาน8 งานผลิต​ กปภ.สาขาพนัสนิคม นางสายฝน​ เฟื่องสวัสดิ์​ หัวหน้างาน8 งานอำนวยการ​ กปภ.สาขาพนัสนิคมและ ส่งมอบ “น้ำดื่มชล” ขนาด 600ml จำนวน 300 โหล( 3,600 ขวด) ให้ นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา …….
เพื่อนำไปใช้ ภารกิจ ป้องกัน ไวรัสโควิด#19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งสองจังหวัด …ให้ความสุข ได้กลับมาดั่งเดิมโดยเร็ว ……

Related posts