มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใน กองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เร่งมอบชุด PPE รวม 8,600 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใน กองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เร่งมอบชุด PPE รวม 8,600 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน


วันนี้ (20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 250 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมีพลตำรวจตรี ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ.7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

กองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้เริ่มจัดส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 4,100 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แล้วรวม 27 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดเตรียมเพิ่มเติมเพื่อนำส่งในรอบถัดไปอีกจำนวน 4,500 ชุด รวมการจัดหาชุด PPE ทั้งสิ้น 8,600 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ มูลนิธิจะมอบจากสิ่งที่ทางโรงพยาบาลแจ้งความประสงค์ว่าขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน โดยขณะนี้ ได้มีการพิจารณามอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหา จัดซื้อ และวางแผนดำเนินการจัดส่งเป็นลำดับต่อไป

Related posts