ชลบุรี – วัดใหม่ทรายมูลจัดงานมหาบุญยิ่งใหญ่พิธีเททองหล่อพระพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี หลวงปู่ทวด วัดช้างให้และวางศิลาฤกษ์ ศาลาทรงไทย (ชมคลิป)

ชลบุรี – วัดใหม่ทรายมูลจัดงานมหาบุญยิ่งใหญ่พิธีเททองหล่อพระพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี หลวงปู่ทวด วัดช้างให้และวางศิลาฤกษ์ ศาลาทรงไทย

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=IQjbt0AJEog[/embedyt]

 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดงานพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และวางศิลาฤกษ์ ศาลาทรงไทย วัดใหม่ทรายมูล ณ วัดใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสิทธฺธรรมานุวัตร (หลวงพ่อประโยชน์ ปธ.4) เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม พระครูสุภัทรศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล ร่วมกับพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปเข้าร่วมงานในพิธี

นายสมานมิตร เหลืองอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ กล่าว ประวัติวัดใหม่ทรายมูล ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เริ่มก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ.2506 ในปัจจุบันมีพระครูสุภัทรศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาส โดยทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านทรายมูล บ้านเนินตูม บ้านหนองเซ่ง และหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง โดนทำการสร้างเสนาสนะอย่างมั่นคงถาวร ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์

สำหรับเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน ประกอบกับเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรำลึกถึงคุณงามความดี อีกทั้งเป็นการประกาศพุทธานุภาพ ให้ปรากฏแก่สาธุชนทั่วไป จึงได้จัดงานเททองหล่อพระ และสร้างศาลาทรงไทยปฏิบัติธรรมขึ้น โดนมีคุณ บังอร จันทร์หิรัญ คุณสมศักดิ์ รันสัญญา คุณวรรณา รัตนสัญญา คุณดาริน จันทร์หิรัญ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ และวางศิลาฤกษ์ศาลาทรงไทย และเป็นการแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน ชาวตำบลหนองปรือ ตำบลใกล้เคียง และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมการดำเนินการเททองหล่อพระในครั้งนี้


นายวิทยา คุณปลื้ม กล่าวว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน เททองหล่อพระ และวางศิลาฤกษ์ ศาลาทรงไทย วัดใหม่ทรายมูล วัดใหม่ทรายมูลเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในตำบลหนองปรือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ และการปฏิบัติธรรมของชุมชน ชาวตำบลหนองปรือ ตำบลใกล้เคียง และผู้มีจิตศรัทธา ในการจัดโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชน นับแต่อดีตกาลมาในวัดพระพุทธศาสนา ได้ช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาติของไทย

และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยา เป็นสถานที่อบรม บ่มนิสัย ขัดเกลาจิตใจ ให้กุลบุตร กุลธิดา เยาวชน ได้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสงบสุขร่มเย็น เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ โดยจัดงานพิธีเททองหล่อพระ และวางศิลาฤกษ์ ศาลาทรงไทย ในวันนี้ ได้รับแรงศรัทธา ร่วมมือร่วมใจ จากพุทธศาสนิกชนชาวหมู่บ้านทรายมูล และหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหนองปรือ และชาวบ้านตำบลใกล้เคียง ตลอดผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป ที่ได้รวมกันเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ในการพัฒนาวัด และจัดงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts