นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท :

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท :

 

 

จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงกลางเมืองโคราชและห้างเทอมินอล 21 โคราช ส่งผลให้มีจำนวนลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนหนึ่ง จากเหตุการณ์นี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล มอบหมายนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเร่งรัดการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ให้แก่ผู้ที่ได้รับเคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 2,746,464.58 บาท


ในวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ยังคงมีรายงานพบว่ามีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 4 ราย
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่บัญชาการเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ หาข้อสรุป ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ซึ่งทยอยได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากญาติและสถานพยาบาล ว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 1,487,635.05 บาท ดังนี้


– ผู้ประกันตนเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน 1 ราย คือ
1. นางสาวกรรณิการ์ การบรรจง ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทน ค่าทำศพ 33,600 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต 991,200 บาท เงินชราภาพ 32,690.60 บาท รวม 1,057,490.60 บาท
– ผู้ประกันตนเสียชีวิต ไม่เนื่องจากการทำงาน 3 ราย คือ
1. นางสาวปภัชญา นวลรักษา ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทน ค่าทำศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 9,600 บาท เงินชราภาพ 50,467.55 บาท รวม 100,067.55 บาท


2. นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทน ค่าทำศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 16,016 บาท เงินชราภาพ 15,677 บาท รวม 71,693 บาท
3. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น ทายาทได้รับประโยชน์ทดแทน ค่าทำศพ 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 90,000 บาท เงินชราภาพ 128,383.90 บาท รวม 258,383.90 บาท

พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนพักรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำนวน 2 ราย คือ
1. นายศุภชัย แตงอยู่
2. นายชนวีร์ จันทร์ศิริสุข
นายสุทธิ กล่าวว่า ตนได้นำความห่วงใยของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มายังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทุกท่าน และขอแสดงความเสียใจ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะเร่งรัดตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านต่อไป และขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมั่นใจ กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม มีหน้าที่คุ้มครองลูกจ้างและผู้ประกันตนทุกท่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้จ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม ไปแล้ว 4,234,099.63 ล้านบาท ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือทุกท่านขอให้โทรติดต่อที่หมายเลข 044-205353-5 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

 

……………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน

Related posts