งานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

งานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่

– หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์ ราชสกุลใน จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
– พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ


– พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ
– พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๓ (RTAF SYMPOSIUM 2020)

ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วย Captain Alexander N. Popkov ผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประเทศไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าว

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นับเป็นปีที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ ด้วยเป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และทรงให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงกำลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและการคมนาคมในเวลาปกติ กำลังทางอากาศที่พระองค์ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็น “กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน

ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกองทัพอากาศ สร้างการตระหนักรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ อันนำมาซึ่งพัฒนาการแก่กำลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ตลอดจนเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย

โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ๒๕๖๓ ได้แก่ การจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”, การประชุมเสวนาทางวิชาการ RTAF SYMPOSIUM 2020, การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา”, การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ, การจัดทำสารคดี หนังสือที่ระลึก และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปีการทิวงคตฯ และกิจกรรม RTAF SPACE CAMP เป็นต้น


‐———————————————–

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ข้อมูลจาก
สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts