เจ้าของบ้านโบราณอายุกว่า 138 ปีเข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวจากกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียมหรู

เจ้าของบ้านโบราณอายุกว่า 138 ปีเข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวจากกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียมหรู

 

จากกรณีนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร เจ้าของบ้านโบราณอายุกว่า 138 ปี ซึ่งกรมศิลปากรพิจารณารับรองให้เป็นโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ไว้ เข้าร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวจากกรณีได้รับผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียมหรูโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับตัวบ้าน ซึ่งเกรงว่าอาจทำให้บ้านหลังดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์พังทลายแต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดำเนินการนั้น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายแพทย์พิลิปดา พลางกูร พร้อมด้วย นางปราณี พลางกูร ภรรยา และนายบัญชา บุญพยุง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เพื่อให้ตรวจสอบกรณีโครงการสร้างคอนโดที่อยู่ติดกับตัวบ้าน โดยเรียกร้องให้พิจารณาตรวจสอบ ทบทวน มีคำสั่งและติดตามการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามรายงาน EIA และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับได้กำหนดไว้ และมีคำสั่งให้บริษัทฯทำการยึดถือปฏิบัติตามรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบให้บริษัทฯทำการแก้ไขป้องกันปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นต่อนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร อีกต่อไปจนแก้ไขป้องกันให้แล้วเสร็จเสียก่อนตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA และที่ได้ตกลงไว้กับนายแพทย์พิลิปดา พลางกูรในที่ประชุมร่วมกันว่า บริษัทฯจะทำบันทึกข้อตกลงและหาหลักประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะดำเนินกิจกรรมก่อสร้างต่อไป

นายบัญชา บุญพยุง ทนายความกล่าวภายหลังการยื่นหนังสือว่า ภายหลังจากที่คุณหมอนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร เจ้าของบ้านโบราณสถาน สมัยรัชกาลที่ 5 อายุ 138 ปี ได้ร้องผ่านสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับผลกระทบโดยตรงที่ได้รับจากโครงการของบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วนั้น มีประชาชนจำนวนมากที่เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญบ้านโบราณได้ส่งกำลังใจและคำแนะนำเพื่อให้ปกป้องสิทธิในการอนุรักษ์บ้านโบราณให้คงอยู่สืบต่อไป แต่ปรากฎว่า ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ ลงมาจัดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมกับเจ้าของโครงการ โดยเจ้าของโครงการยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่สนใจหรือคำนึงถึงผลกระทบต่อบ้านโบราณและสุขภาพร่างกายของผู้อื่น

ในวันนี้ทางคุณหมอนายแพทย์พิลิปดา พลางกูร จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนมายื่นต่อผู้อำนวยการเขตบางรัก ในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่โดยตรง ได้พิจารณาตรวจสอบ ทบทวน มีคำสั่ง และติดตามการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่ หากยังคงเพิกเฉยบ้านโบราณสถานแห่งนี้ คงจะพังทลายเหมือนกับบ้านโบราณที่มีความสำคัญและอายุใกล้เคียงกับบ้านโบราณสถาน ที่เคยตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการนี้ มาก่อนได้ถูกทุบทำลายทิ้งเพื่อนำที่ดินไปสร้างคอนโดโครงการนี้แทนที่ ซึ่งบริษัทฯทราบเป็นอย่างดี

นายแพทย์พิลิปดา พลางกูร กล่าวว่า หลังจากที่ทำการยื่นหนังสือ ก็ได้มีการพูดคุยกับนางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ โดยทาง ผอ.เขตบางรัก ได้รับเรื่องไว้เพื่อไปดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ยื่นไปในวันนี้ พร้อมกับจะเแจ้งให้ทราบหากมีความคืบหน้า นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาหลายข้อกับตน

Related posts