ประดับปีกอ่อนหลักสูตรรบพิเศษ รีคอน ยอดคน เหนือคน รุ่นที่ 50 (ชมคลิป)

ประดับปีกอ่อนหลักสูตรรบพิเศษ รีคอน ยอดคน เหนือคน รุ่นที่ 50

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LYh5OmAxZQs[/embedyt]

วันนี้ 10 ม.ค.63 พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธีประดับ เครื่องหมายความสามารถ(ชนิดผ้า) หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่50 ประจำปี 2563 ณ หน้าแผนกวิชารบพิเศษ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะ นายทหาร ครูฝึก ประชาชน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมการฝึก จำนวน 47 คน เข้าร่วมในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในวันนี้


ตามที่ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้แผนกวิชาการรบพิเศษ เปิดการอบรม หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม นาวิกโยธิน รุ่นที่ 50ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีความสามารถ เป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้ทั้ง บนพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ อีกทั้งให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีภายใต้สภาพพิเศษและการปฏิบัติการพิเศษ แขนการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจูโจมของทหารนาวิกโยธิน

และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐาน และทำการฝึกหน่วยทหารอื่นได้ ในระหว่างการอบรมที่ผ่านมา 13 สัปดาห์ มีผู้ที่สามารถผ่านการอบรม ตามขั้นตอนต่างๆ การเรียน การฝึก และการทดสอบ ทั้งภาคที่ตั้ง ภาคทะเล และภาคป่าภูเขา ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 47 นายจากหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 31 นายหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จำนวน 11 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 นายกองทัพบก จำนวน 1 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1นาย กองทัพอากาศ จำนวน 2 นาย


พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ กล่าวว่า สำหรับการฝึกให้คนเป็นนักรบลาดตระเวนแบบสะเทินน้ำสะเทินบก หนึ่งในสุดยอดการฝึกของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพเรือไทย ย่อมมีมาตรฐานสูงไม่ต่างจากหน่วยรบอื่น ซึ่งในแต่ละปีมีทั้งทหารและตำรวจหลายนายที่มุ่งหน้ามายังฐานที่ตั้งการฝึกแห่งท้องทะเลสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้ารับการศึกษาวิชาการ ทางทหาร การนำหน่วยทหาร ขนาดเล็กปฏิบัติการรบพิเศษได้ทั้งทางบกและทางทะเล

รวมระยะ เวลาการศึกษา 13 สัปดาห์ ขั้นที่ 1 ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5 สัปดาห์ -ศึกษาทางวิชาการ ทั้งวิชาหลัก และวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก การเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งพลศึกษา การป้องกันตัว ว่ายน้ำ ดำน้ำ ฯลฯ ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ฝึกลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ฝึกการรบในป่าและภูเขา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักรบแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านด่านการฝึกที่สุดโหด จนได้เป็นสุดยอดนักรบที่มีชื่อว่า “รีคอน”

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts