ขอเชิญชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก ร่วมใจกัน เจริญสมาธิภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) เวลา 15 นาที พร้อมกันเวลาทั่วไทย ทั่วโลก 18.15 น.ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ขอเชิญชาวพุทธทั่วไทย ทั่วโลก ร่วมใจกัน เจริญสมาธิภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) เวลา 15 นาที พร้อมกันเวลาทั่วไทย ทั่วโลก 18.15 น.ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

 

การประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ และบรรจุการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนั้น องค์ท่านได้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ


เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ซึ่งชนชาวไทยให้เคารพและยึดถือข้ออรรถ ข้อธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ และประกาศถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่มนุษย์โลก อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ

จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวโลก ร่วมใจกันเจริญสมาธิภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ) เวลา 15 นาที พร้อมกันเวลาทั่วไทย ทั่วโลก 18.15 น. ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ หากคนทั่วโลกได้ร่วมใจกันปฏิบัติสมาธิ (meditation) จะนำมาซึ่งจิตใจที่สงบ และนำมาซึ่งสันติภาพในใจผู้คน ที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลก อันเป็นการเสริมสร้างสันติภาพและความยั่งยืนต่อสังคมโลก สืบไป


หากสนใจติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร 02 202 9623 และสามารถติดตามได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th และ www. Dra.go.th กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

Related posts