ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง พบศิลปินมากมาย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563. วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง พบศิลปินมากมาย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563. วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย

 

🏵ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางลลิตา ตงศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายปลัดอำเภอเชียงแสน นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ ผศ.พิมพาภรณ์ วงษ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง “Chiang Saen Half Marathon Tour 2020” เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องดอยวาวี โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานีเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนนักกีฬาวิ่ง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง


สำหรับโครงการกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง “Chiang Saen Half Marathon Tour 2020” ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวันที่ 11 มกราคม 2563 จะได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “Chiang Saen Festival Half Marathon Tour” พบกับศิลปิน ปู่จ๋านลองไมค์, ติ๊ก ชิโร่ & The Voice , อด๊อล์ฟ ล่าห์ , วอน ติน , DJ.PSYCOZA9 และ การประกวด Miss & Mr. Sport Tourism of Chiang Rai 2020 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. และวันที่ 12 มกราคม 2563 มีกำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ประเภท Fun run ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร, Mini Marathon ระยะทาง 12.3กิโลเมตร, Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 05:30 น.เป็นต้นไป


🏵นางลลิดา ตงศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Sport Destination ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปพร้อมกัน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและดึงดูดใจด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพื้นที่เชียงแสนเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำเป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดน 3 ประเทศคือไทย สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา มีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า จ. เชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

ซึ่งในพื้นที่ อ.เชียงแสน มีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” เป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และเมียนมา โดยมีน้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติ พร้อมด้วยแหล่งโบราณคดี “เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน” และมีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโชง ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 17 ล้านบาท โดยคาดการณ์จากผู้ร่วมกิจกรรมที่จะมากถึง 6,000 คน แยกเป็น คนในพื้นที่ 1,000 คน คนนอกพื้นที่ 5,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แจ้งคามจำนงจะมาวิ่ง

🏵ผศ.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ 🏅🏅🏅 📍เปิดตัวเหรียญ”หน้ากาล” แบบหมุน Chiangsaen Half Marathon Tour 2020 ‼️ย้ำแบบหมุด‼️แบบหมุน‼️
ความเป็นมา หน้ากาล ปูนปั้นประดับฐานเสากรอบประตู เจดีย์ทรงปราสาทวัดป่าสัก แห่งเมืองเชียงแสน มีลักษณะเป็นหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ หน้ากาล สร้างขึ้นตามความเชื่อในเรื่อง ช่วยปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เป็นสัญญลักษณ์ของ”เวลา”ที่กลืนกินทุกสิ่ง และความโกรธเป็นสิ่งทำลายได้ทุกอย่างแม้กระทั้งตัวเอง วัดนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง ต.เวียง และรูปแบบเสื้อที่เป็นรูปช้างงู ก็ได้ที่มาจากวงเวียนก่อนเข้าเมืองเชียงแสน ตามเอกลักษณ์ของเมืองเชียงแสน ซึ่งมีตำนานที่เล่าประวัติศาสตร์กันมายาวนานก่อนมาเป็นช้างงู ทางผู้จัดเลยเลือกช้างงู มาเป็นรูปแบบเสื้อ ที่สวยงานในการจัดงานในครั้งนี้ … 👕👕👕👕


🏵ทางด้านปลัดอำเภอเชียงแสนนายชูสวัสดิ์ สวัสดี ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย ทั้งในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินและผู้ที่มาเข้าร่วมงาน รวมถึงการจราจรให้มีความคล่องตัวลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ กับผู้ที่สัญจรและนักวิ่งในเส้นทางการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมประสานขอพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานครั้งนี้. 🏵คุณศรัณพัส ศรีสวัสดิ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวถึงภาพร่วมของการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีผลต่อจังหวัดเชียงราย ทำให้เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมารู้แบบกีฬา และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมีอัตราที่ดี

🏵ด้าน ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในช่วงท้ายด้วยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงรายได้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพของเมืองแห่งกีฬา จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรคอนเสิร์ตผ่านเพจ Chiang Saen Run พร้อมนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อเข้าชม และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.. โดยบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

#พิม@มหานคร ภาพ/ข่าว

Related posts