ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมต่อยอดอาชีพประมงชายฝั่งในชุมชน ตามโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมต่อยอดอาชีพประมงชายฝั่งในชุมชน ตามโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


ที่ ชุมชนบ้านนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต่อยอดอาชีพประมงชายฝั่งในชุมชน ตามโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก กรรมการบริหารสมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทับ ประธาน อสม. ต.นาทับ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม กล่าวว่า ตำบลนาทับถือเป็นหนึ่งใน 23 พื้นที่ของการขยายผลการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ ศอ.บต. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง มีกรอบการดำเนินงานเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนทุกคนเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน และขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชาชนและภาคประชาสังคมเป็นหลัก โดยจะมีการจัดทำประชาคมเพื่อสรรหาความต้องการของพื้นที่เพื่อนำเสนอเข้าสู่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่งในอนาคตขอเสนอแนะพื้นที่ให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการอีกทางหนึ่งด้วย


ด้านนายกสมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน เผยว่า กิจกรรมขยายผลการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลนาทับครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.บต. ในการต่อยอดอาชีพประมงชายฝั่งในชุมชน โดยได้มีการดึงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. ที่ประกอบอาชีพหลักเป็นชาวประมงมาเรียนรู้การทำไซดักปู ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก และทางกลุ่มได้ติดต่อตลาดเพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนไว้แล้ว สามารถเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนในระหว่างฤดูมรสุมด้วย

เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาทับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูมรสุมชาวบ้านในพื้นที่ก็ขาดแคลนรายได้ จากการดำเนินการตามแผนงานสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กที่ผ่านมาได้มีการจัดทำประชาคมในชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เสนอให้มีการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ในช่วงฤดูมรสุม และจากกิจกรรมการระดมความต้องของพื้นที่ทำให้เกิดกิจกรรมการต่อยอดการทำอาชีพประมงชายฝั่งที่เป็นความหวังใหม่ของพี่น้องชาวประมงในการมีอาชีพเสริมที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts