กองเรือยุทธการ ร่วมบรรพชาอุปสมบท 76 นาย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

กองเรือยุทธการ ร่วมบรรพชาอุปสมบท 76 นาย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

 


วันนี้ 1 ธ.ค.62 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระครูภาวนา ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ พระครูปิยะกิจวิบูล หรือ อาจารย์แก้ว เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน และเจ้าอาวาสวัดอัมพารามเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ผู้แทนกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ตลอนจนผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท จำนวน 76 คน เข้าร่วมในพิธี


พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 26562 ที่จะถึง ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้พุทธ ศาสนิกชนทุกศาสนา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กองทัพเรือต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณ

จึงจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชา ชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อลาสิกขาแล้วทุกคน พึงนำความรู้ที่ได้รับจากพระวิทยากรไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ครอบครัว สังคม และเพื่อประโยชน์สุขต่อประเทศชาติต่อไป
สำหรับกำหนดจัดกิจกรรม บรรพชาอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 76 นาย จะอุปสมบท ระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.62


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts